Valg til nytt styre 2017

Det nærmer seg nyvalg på verv i styre og stell med stormskritt og valgkomiteen ønsker å være tidlig ute med å få kandidater inn slik at jobben med å sette inn personell, til valgkomiteens forslag, går fort og greit i god tid før årsmøtet.

På valg dette året står:
Hovedstyret:

  • Nestleder
  • sekretær
  • ett -1 – styremedlem.

Brukshund-gruppen:

  • Leder
  • tre – 3- styremedlem.

Utstillings-gruppen:

  • Nestleder/kasserer
  • sekretær.

Valgkomiteen:

  • Ett -1- medlem.

Øvrig:

  • Revisor og vara revisor.

Valgkomiteen har spurt de som innehar vervene om de stiller som kandidater for 2 år (2017 og 2018) til og mange har sakt ja, men vi ønsker at det blir sendt inn flere forslag.
Husk å spørre den du foreslår og at personen skal ha takket ja.

Forslag til de ulike vervene kan sendes til Elin M. Fjellheim på mail: margr-f@online.no

Med vennlig hilsen
Elin Margrethe Fjellheim
For valgkomiteen SBHK.