Utstillingstrening 2020

Treningene vil være på Luftfartsmuseumet, se kart. Tirsdager kl. 18.00 – det vil være spesielle smittevern regler, se under – på melding på FB SBHK Utstillingstrening

Retningslinjer for utstillingstrening i SBHK gjeldende fra 7.mai

SBHK har som ansvarlig arrangør to oppgaver knyttet til smittebegrensning:

1. Sørge for at deltakere overholder smittevernskravet om at deltakere som ikke tilhører samme husstand skal holde minst 1 meter avstand. Det må også sikres at andre smittevernsråd overholdes: Personer med luftveis-symptomer kan ikke delta. Det skal tilrettelegges for håndvask/antibac. Ved aktiviteter med utstyrsbehov skal deltakerne ha med eget utstyr/utstyret skal ikke håndteres av flere personer. ( Utstillingsbord vil bli rengjort mellom vær ekvipasje )

2. Alle deltakere må registrere seg her på FB før treningen. Denne oppgaven knyttes til at det skal være mulig å enkelt gjøre en smittesporing i ettertid. Personer som ikke har registrert seg vil bli bortvist ! Se eget innlegg for på melding.
Det vil bli satt opp to ringer til treningen, for å holde kravet om 1 meters avstand vil det være max 4 ekvipasjer og dommer i ringen samtidig. Utstiller stiller opp hunden på bord / mark og viser tenner til «Dommer». Still hunden pent opp og hold hunden med strake armer, da kan «Dommeren» strekke seg fram og ta på hunden. Husk 1 meters avstand til de andre ekvipasjene i ringen.

Ved mange deltakere kan treningen ta tid så ta med en stol og godt humør 🙂

Treningsansvarlige

Velkommen til utstillingstrening.