Styret i Salten brukshundklubb

Henvendelser til Salten Brukshundklubb sendes pr. e-post:  salten.brukshundklubb@sbhk.no

Hovedstyrets medlemmer

Leder
Silje Larsen
tlf. 952 37 676
Nestleder
Alf Inge Johnsen
Sekretær
Tone Eriksen
Kasserer
Beate Fossem
Styremedlem
Kjell Gunnar Eggesvik
Tori Ness
Merethe Knutssøn
 tlf. 975 44 035
Varamedlem Elin Margrethe Fjellheim  tlf. 469 23 709
Elisabeth Bryn

Valgkomité

Leder Elin Margrethe Fjellheim  tlf. 469 23 709
Medlem Hilde Mari Viola Jensen  990 16 873
Jorunn Synnøve Nilsen

Andre kontaktpersoner

Ungdomsgruppa Ellen Wilhelmsen tlf. 909 35 813
Trivselsgruppa Frank Larsen tlf. 473 43 565
Inger Johannesen tlf. 920 51 749
Webmaster Håvard Vognild webmaster@sbhk.no

40219739

Brukshundgruppa

Henvendelser til brukshundgruppa sendes pr. e-post:  brukshundgruppa@sbhk.no

Brukshundgruppas styremedlemmer

Leder Tori Ness
Nestleder Elisabeth Bryn
Sekretær Elisabeth Bryn
Styremedlem Monica Andreassen Iverland
Kjell Gunnar Eggesvik
Emilie Bryn
 Oddbjørg Mellingen
Refusjon av kursutgifter
Medlemmer av SBHK kan søke om støtte til eksterne kurs. Klubben kan gi opp til 50 % dekning av kursutgifter hvis søker har hjulpet til på minst 3 stevner/kursdager. Søknad sendes  brukshundgruppa@sbhk.no innen 30. november.
.
.
.
Utstillingsgruppa
Henvendelser til utstillingsgruppa sendes pr. e-post: utstillingsgruppa@sbhk.no

Utstillingsgruppas styremedlemmer

Leder
Merethe Knutssøn
tlf. 975 44 035
Nestleder og kasserer
Elin Margrethe Fjellheim
Sekretær
Hilde Mari Viola Jensen
Styremedlem
Wenche Eidissen
Diane Nikolaisen
Anne Karin Midtsand