Styret i Salten brukshundklubb

Henvendelser til Salten Brukshundklubb sendes pr. e-post:  salten.brukshundklubb@sbhk.no

Hovedstyrets medlemmer

Leder
Alf Inge Johnsen
tlf. 932 42605
Nestleder
Beate Fossem
Sekretær
Tone Eriksen
Kasserer
Lill-Hege Nygaard
Styremedlem
Hilde Mari Viola Jensen
Karin Rønnåbakk  tlf. 482 53572
Merethe Knutssøn
 tlf. 975 44 035
Varamedlem Sølvi Wikevand
Ann Marit Bertheussen

Valgkomité

Leder Hilde Mari Viola Jensen  tlf. 990 16 873
Medlem Merethe Knutssøn
Jorunn Synnøve Nilsen

Andre kontaktpersoner

Ungdomsgruppa Ellen Wilhelmsen tlf. 909 35 813
Trivselsgruppa Frank Larsen tlf. 473 43 565
Inger Johannesen tlf. 920 51 749
Webmaster Håvard Vognild webmaster@sbhk.no

40219739

Brukshundgruppa

Henvendelser til brukshundgruppa sendes pr. e-post:  brukshundgruppa@sbhk.no

Brukshundgruppas styremedlemmer

Leder Karin Rønnåbakk
tlf. 482 53572
Nestleder Sølvi Wikevand
Sekretær Kristin Evensen og Liv Høiaas
Styremedlem Monica Iveland
Styremedlem Kjell Gunnar Eggesvik
Styremedlem Oddbjørg Mellingen
Styremedlem Turid Skjelstad
Refusjon av kursutgifter
Medlemmer av SBHK kan søke om støtte til eksterne kurs. Klubben kan gi opp til 50 % dekning av kursutgifter hvis søker har hjulpet til på minst 3 stevner/kursdager. Søknad sendes  brukshundgruppa@sbhk.no innen 30. november.
.
.
.

Utstillingsgruppa

Henvendelser til utstillingsgruppa sendes pr. e-post: utstillingsgruppa@sbhk.no

Utstillingsgruppas styremedlemmer

Leder
Merethe Knutssøn tlf. 975 44 035
Nestleder og kasserer
Ann Marit Bertheussen
Sekretær
Styremedlem
Monica Evensen
Styremedlem
Diane Nikolaisen
Styremedlem
Anne Karin Midtsand