Planlagte kurs

Kurs som SBHK skal holde 2019🐾

Utstillingskurs 26. – 28.april

Rallykurs 4. – 5.mai
m/Roger og Hege Fredriksen

AG-kurs 11. – 12.mai
m/Marion Svendsen

Innføringskurs i spor og rundering 18. – 19.mai
m/Åse Åkerøy og Kari Dobakk

Sporkurs 25. – 26.mai
m/ Mikael Ryberg

Kurs i feltsøk 2 ettermiddager + 1 lørdag.
tirsdag18.06 torsdag 20.06 lørdag 22.06
m/Oddbjørg Mellingen

AG nybegynnerkurs vår og høst

Lp-kurs konkurranserettet. Klasse1
September
m/Beate Fossem og Elisabeth Bryn

Hverdagslydighetskurs. Sept/Okt
m/Kjersti Dahl

Kursene vil bli annonsert på sbhk sin fb side og hjemmeside.