Medlemsbladet – Apport

Bladet apport er klubbens medlemsblad og gis ut et antall ganger i året.

Vi vil forsøke å dra igang klubb bladet APPORT igjen ? Else Johansen har sagt seg villig til å være redaktør men for å få dette til trenger vi din hjelp med stoff til bladet, det være seg bilder, historier, resultater etc vi er takknemlig for alt stoff ? manus frist for julenummeret er 1 Desember. Sendes til apport@sbhk.no. I første omgang ser vi for oss 2-3 nummer pr år, du vil få en mail med en link til en PDF fil som du selv kan printe ut hvis du ønsker det ? til sist vil jeg oppfordre alle sammen til å oppdatere mailadressen sin på «minside på NKK» ellers vi du ikke få Apport