Medlemsskap

For å bli medlem i Salten brukshundklubb må du fylle ut dette skjemaet hos NKK.

Du er nødt til å være medlem i  Norsk Kennel Klubb(NKK) for å stå som medlem i SBHK. Du betaler medlemsavgift til NKK men ikke noe til SBHK.

Vår medlemskontigent er altså dekket gjennom det du betaler til NKK.