ÅRSMØTE 2018

Årsmøte blir avholdt onsdag 21 mars kl 18:00 i klubbhuset på bestemorenga.

Saker som ønskes tatt opp sendes på mail til salten.brukshundklubb@sbhk.no innen 11 mars.

Forslag på kandidater til verv sendes til valgkomiteen margr-f@online.no

 

Følgende valg er på valg:

Leder, Kasserer, styremedlem og varamedlem.