Apport

Bladet apport er klubbens medlemsblad og gis ut et antall ganger i året. Apport september 2015

Apport er klubbens medlemsblad.Det kommer ut 6 ganger i året i ett opplag på ca 600.

Manusfrist er

  • 1. februar
  • 1. april
  • 1. juni
  • 1. august
  • 1. oktober
  • 1. desember
Medlemmene oppfordres til å sende inn stoff til Apport på e-post: apport@sbhk.no
 Nb! Adresseforandring
Medlemmer som flytter må melde om adresseforandring, hvis ikke får ikke klubben sendt Apport til riktig mottaker. Adresseforandring kan gjøres på dogweb/din side hos NKK, eller sende e-post til vår kasserer påkasserer@sbhk.no .